X-MOTORSPORT AUTORYZOWANY SERWIS OBSŁUGI POJAZDÓW
logo1 logo2  logo3  logo4  castrol  motullogo 

 

                                       

X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX

realizuje projekt

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Niniejszy projekt stawia sobie za cel stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować procesy biznesowe realizowane przez X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX we współpracy z Partnerami biznesowymi. Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego klienta, który nie posiada zaawansowanego wewnętrznego systemu informatycznego i który będzie korzystał z systemu B2B za pomocą przeglądarki internetowej.

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, gdyż procesy biznesowe dotychczas realizowane z Partnerami zostaną zautomatyzowane, a czas ich realizacji zostanie skrócony, dzięki czemu obsługa biznesowa Partnerów zostanie znacznie usprawniona, a jej jakość wzrośnie.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIx - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów Partnerów z potencjałem X-MOTORSPORT PAWEŁ KRIX. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zasięg: krajowy (Polska)

Rynek docelowy: Polska

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-04-016/13-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

ue_400

Copyright © 2011 X Motor Sport Bydgoszcz